Ekologie

Naší důslednou snahou je nepoškozovat životní prostředí. Za tím účelem zpracováváme výhradně recyklovatelné materiály a odpad z výroby předáváme k ekologickému zpracování.

Žádáme tedy i naše odběratele: použité krabice, a samozřejmě jakékoliv jiné obaly odevzdávejte na místech k tomu určených.    

Pomůžete tím nejen sobě, ale i nám všem ostatním. Děkujeme.